Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon
Végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudományok
Képzési idő 7 félév
Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 240 000 Ft./félév
  Levelező tagozat: 230 000 Ft./félév

A nappali és levelező tagozaton is elérhető gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak keretében a hallgatók elsajátíthatják a modern üzletvitelhez szükséges, korszerű közgazdaságtani elméleti, módszertani és menedzsment ismereteket és képességeket. A gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb üzleti szakok egyike. Általános, sokféle irányban felhasználható közgazdász oklevelet ad, amit Egyetemünkön erőteljesen gyakorlatias képzésben szerezhetnek meg a hallgatók. A végzés utáni elhelyezkedés meglehetősen gyors, és mind a nagyvállalati, mind a közép- és kisvállalati kör szívesen fogadja végzett hallgatóinkat. Jó lehetőségeket, stabil elméleti és módszertani alapot kínál a szak a mester szakokon való továbbtanuláshoz is.

A képzés elvégzése után a fiatalok képessé válnak a hatékony munkavégzésre a szakképzettségüknek és saját kompetenciáiknak megfelelő munkakörökben, egyéni karrier és életpálya építésére.

 

A szakon oktatott fontosabb témakörök:

 • mikroökonómia
 • makroökonómia és nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan és vállalati pénzügyek
 • vállalat-gazdaságtan
 • gazdasági jog
 • informatika
 • statisztika
 • számvitel
 • menedzsment
 • marketing
 • logisztika
 • az Európai Unió története és intézményrendszere
 • adózási ismeretek
 • fogyasztói magatartás és speciális marketing szakágak, illetve üzleti nyelvek

 

Munkaerő-piaci lehetőségek:

 Hazai és nemzetközi kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok különféle részlegei, társadalmi és üzleti szervezetek, vállalkozások alapítása és irányítása, kamarák és más érdekképviseleti szervek, nemzetközi szervezetek.

 

Szakmai gyakorlati helyszínek:

 Hazai és nemzetközi gazdálkodó szervezetek, cégek, minisztériumok, pénzintézetek, társadalmi szervezetek.

 

Érettségi követelmények:

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

A szakon választható specializációk

 • Adózás
 • Marketing
 • Kisvállalkozások menedzsmentje

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Írj nekünk üzenetet!