Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon
Végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudományok
Képzési idő 7 félév
Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 240 000 Ft./félév
Levelező tagozat: 230 000 Ft./félév

A nappali és levelező tagozaton elérhető gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak keretében a hallgatók a modern üzleti élet viteléhez szükséges közgazdaság-elméleti, módszertani és menedzseri ismereteket és készségeket sajátíthatják el. A gazdálkodni tudás felsőfokú oktatása iránt hosszabb ideje folyamatos a kereslet, s a globalizáció viszonyai között, az Európai Unióhoz való csatlakozás után, a külföldi vállalkozások hazai megjelenése után elemi igény mutatkozik arra, hogy e szakterületen a felsőfokú képzési lehetőségek bővüljenek.

A szakirányú oktatást megfelelő társadalomtudományi és nyelvi képzéssel továbbá tréningalapú képzésekkel egészíti ki, hogy az itt végző hallgatók megfeleljenek mindazoknak a társadalmi kívánalmaknak, amelyeket a modern piacgazdasági környezet a magyar diplomás réteggel szemben az üzleti életben, a kis- és a nagyvállalatoknál egyaránt, valamint a gazdaságirányítás különféle posztjain támaszt.

A gazdálkodási és menedzsment szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapképzést követően a résztvevők képessé válnak a munkaerőpiacon gazdálkodó szervezetekben a hatékony munkavégzésre, így a szervezeti és egyéni célok összehangolt, küldetésszerű megvalósítására. Alkalmasak lesznek egyéni kompetenciáiknak és szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésre, egyéni karrier és életpálya építésére, amelyhez az Egyetem az oktatáson túlmenő segítséget is nyújt.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, informatika, statisztika, számvitel, marketing és marketing kommunikáció, EU-gazdaságtan, gazdaságtörténelem, gazdaságpolitika, filozófia, szociológia, logisztika, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, fogyasztói magatartás és szolgáltatási marketing, tőzsdei ismeretek, projektmenedzsment, üzleti nyelvek.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Hazai, nemzetközi kis- és nagyvállalatok marketing / kereskedelmi osztályai, társadalmi intézmények, bármely vállalkozás, cégszervezés és alapítás, nemzetközi szervezetek, gazdasági kamarák és más érdekképviseletek.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Minisztériumok, hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek, nemzetközi és hazai gazdálkodó cégek.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezik az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

 

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

  • Adózás
  • Marketing
  • Kisvállalkozások menedzsmentje

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Írj nekünk üzenetet!