Emberi erőforrások alapképzési szak

Emberi erőforrások alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász emberi erőforrások alapszakon
Végzettségi szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudományok
Képzési idő 7 félév
Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 240 000 Ft/félév
  Levelező tagozat: 230 000 Ft/félév

A Milton Friedman Egyetemen nappali és levelező tagozaton is elérhető Emberi Erőforrások (BA) alapképzési szak egyetemünk egyik legnépszerűbb, és egyúttal leghosszabb oktatási múltra visszatekintő programja.

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a human erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, igy biztosítjuk hallgatóink számára a lefrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

A szakmai gyakorlatra meghatározó, a HR munkában komoly tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor, igy hallgatóink közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

A Milton Friedman egyetem büszke arra, hogy hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok magas színvonalú biztosítására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó, képzés mellett szerződött partnereinknél dolgoznak is.

A közelmúltban érettségizetteknek alapvetően a nappali, míg a munka / család mellett tanulóknak a levelező tagozatot ajánljuk.

 

A szakon oktatott témakörök

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek:

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • vállalati gazdaságtan
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vezetés-szervezés
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • egyéb alapozó üzleti ismeretek

 

Egyéb szakmai és társadalomtudományi ismeretek:

 • Humán erőforrás-gazdálkodás alapismeretek
 • munkaerő-piaci ismeretek
 • szervezet- és munkaszociológia
 • munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
 • munkaügyi kapcsolatok rendszere
 • munkajog
 • kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
 • személyügyi kontrolling
 • személyügyi informatika
 • társadalombiztosítási ismeretek
 • szervezeti magatartás
 • szociálpszichológia
 • munkavédelem és ergonómia
 • regionális munkaerő-gazdálkodás
 • projektmenedzsment
 • HR a 21. században és
 • egyéb választható specializációk

 

Munkaerő piaci lehetőségek

HR tanácsadó toborzás, kiválasztás, ösztönzés és kompenzáció, teljesítményértékelés, kontrolling, bér, társadalombiztositás és munkaügyi területeken, HR üzleti partner, vagy HR generalista illetve specialista, a későbbiekben pedig HR vezető gazdálkodási, és társadalmi szervezeteknél, multinacionális vállalatoknál, nemzetközi szervezeteknél, start up vállalkozásoknál , de akár saját vállalkozás keretében is.

 

Érettségi követelmények

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

A szakon választható specializációk

 • HR-szakértő
 • Munkaerő-piaci

 

Képzési és kimeneteli követelmények

Írj nekünk üzenetet!