Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Levéltárral

Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Levéltárral
A Milton Friedman Egyetem rektora és a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója december 11-én együttműködési megállapodást írt alá az egyetem újonnan létrejött Magyar Zsidó Történeti Kutatóintézet munkájának elősegítéséről.

A megállapodás kiterjed a magyarországi zsidóság történetének közös kiadványokban és konferenciákon történő feldolgozására, a zsidó egyesületek és szervezetek történetére vonatkozó adatbázis kiépítésére. Ennek elősegítésére a Magyar Nemzeti Levéltár vállalja a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó hazai levéltári források feltárásának  és a Holokauszt magyarországi eseményeire vonatkozó, külföldi levéltárakban található dokumentumok másolatban történő megszerzését. A Magyar Zsidó Történeti Kutatóintézet közreműködik közös konferenciák rendezésében, a Holokauszt történetét bemutató kiállítások szakmai koncepciójának kidolgozásában, a levéltár munkatársai által készített tanulmányok és forráskiadványok lektorálásában.