E-learning kutató műhely

Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban megnöveli a pedagógus lehetőségeit a differenciált oktatás megszervezésében, segítségével olyan tanulási környezet alakítható ki, amely minden tanuló számára eredményes tanulási feltételeket teremt.
Az IKT akkor tölti be ezt a funkcióját, ha az oktató pontosan tudja, hogy milyen lehetőségeket hordoz egy-egy eszköz, hogyan segíti az ismeretanyag hatékony elsajátítását, ha ki tudja használni azt a többletet, amelyet az eszközök nyújtanak számára, például a szemléltetésben, a tanar-diák kommunikációban, az azonnali visszacsatolás, az interaktív tanulási környezet megteremtésében.

A műhely célkitűzése
Kutató-fejlesztő munkával hozzájárulni az elektronikus oktatás hatékonyságának növeléséhez, módszertani megalapozottságához, minoségének javításához. Az e-learning keretrendszerek alkalmazásával kapcsolatos hazai és a nemzetközi tapasztalatok összegzése, az elért eredmények továbbfejlesztése.

A kutatómunka területei

 • a tiszta e-learning-gel (total online) való képzés módszertani, oktatásszervezési és infrastrukturális (LMS) megalapozása
 • a hatékony e-learning tartalomfejlesztés és ennek eszközei
 • innovatív módszerek az e-learning minoségfejlesztésben (projekt alapú tanulás, probléma alapú tanulás, felfedező, játékalapú tanulás) e-learning megoldásai
 • e-learning és tudásmenedzsment
 • e-learning megoldások a vállalati szférában és a felsooktatásban
 • az elektronikus vizsgáztatási módszerek
 • virtuális osztálytermek az oktatásban, a felhőalapú kommunikáció oktatásban történő alkalmazása
 • az IKT eszközök gyakorlati felhasználása a tanulási-tanítási folyamat különböző szakaszaiban

A Műhelyben jelenleg folyó kutatómunka:

 • A Moodle 3.6 keretrendszer alkalmazási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban
 • E-könyvek a Moodle keretrendszerben
 • Virtuális osztályterem a Moodle keretrendszer támogatásávsl
 • Tananyagfejlesztés: a hatékony tanulast segítő e- modszertani megoldások – számonkérés, vizsgáztatás a Moodle keretrendszer támogatásával
 • Távoktató kurzusok kifejlesztése a Moodle keretrendszerben

A Milton Friedman Egyetem hallgatói számára jelenleg meghirdetett, aktív, tanulás-támogató kurzusok:

 • Accounting basics
 • Intermediate accounting
 • Számviteli alapismeretek
 • Éves beszámoló
 • Vezetői számvitel
 • Szakszeminárium
 • Brand managemnet

A kurzusok elérési útvonalai: www.lengyelpiroska.hu/távkurzus

Kutatómunkánk eredményeit rendszeresen publikáljuk:

Elkészült e-könyvek:

 • Számviteli alapismeret
 • Könyvviteltan
 • Támogatások könyvvitele
 • Adózási ismeretek
 • Elektronikus Számviteli Oktató Példatár

A könyvek elérési útvonala: www.lengyelpiroska.hu/elearning/elektronikuskonyvek

Megjelent tanulmányaink, konferencia előadásaink:

 1. Szegediné Lengyel Piroska
  CLOUD NETWORKING MAY LINK UNIVERSITIES ALL OVER THE EU – NEW HORIZONS FOR ERASMUS+ Konferencia, Komárno, Szlovákia, 2015.09.16-2015.09.17.
 2. Szegediné Lengyel Piroska
  Innovative methodologies in the cloud education, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(3) pp. 223-233. (2014)
 3. Szegediné Lengyel Piroska
  Tanuló-központú értékelési szemléletmód a felhőoktatásban, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(4) pp. 140-147. (2014)
 4. Szegediné Lengyel Piroska
  Számítógépes bűnözés, avagy fiatalok a cyber-térben, HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(2) pp. 366-279. (2010)
 5. Szegediné Lengyel Piroska
  Hatékony virtuális oktatás a pedagógia és a didaktika szemszögéből, HADMÉRNÖK V. évfolyam:(2) pp. 380-390. (2010)
 6. Szegediné Lengyel Piroska
  Ötven éves a távoktatás? HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(3) pp. 245-263. (2010)
 7. Szegediné Lengyel Piroska
  An innovative methodology in compiling distance learning materials, HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(4) pp. 340-349. (2010)
 8. Szegediné Lengyel Piroska
  Az informatika piszkos bombája a számítógépes bűnözés: Bevihetők-e az informatika távoktatásába a számítógépes bűnelkövetést lehetővé tevő ismeretek? HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(4) pp. 263-272. (2010)
 9. Szegediné Lengyel Piroska
  Hatékony tanítási és tanulási módszerek: Módszertani lehetőségek a számvitel oktatásban
  INFORMATIKA – A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI 8. évfolyam:(2) pp. 24-26. (2008)

A műhely tagjai:

Szegediné Dr. Lengyel Piroska a műhely vezetője
Dr. Artner Annamária
Dr. Cser József
Lévai István
Lukácsné Pósán Anna
Dr. Nagy Gábor
Szabó Endre
Dr. Varsányi Judit
Dr. Zsigó Ferenc