E-learning kutató műhely

Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban megnöveli a pedagógus lehetőségeit a differenciált oktatás megszervezésében, segítségével olyan tanulási környezet alakítható ki, amely minden tanuló számára eredményes tanulási feltételeket teremt.

Az IKT akkor tölti be ezt a funkcióját, ha az oktató pontosan tudja, hogy milyen lehetőségeket hordoz egy-egy eszköz, hogyan segíti az ismeretanyag hatékony elsajátítását, ha ki tudja használni azt a többletet, amelyet az eszközök nyújtanak számára, például a szemléltetésben, a tanar-diák kommunikációban, az azonnali   visszacsatolás, az interaktív tanulási környezet megteremtésében.

 

A műhely célkitűzése

Kutató-fejlesztő munkával hozzájárulni az elektronikus oktatás hatékonyságának növeléséhez, módszertani megalapozottságához, minoségének javításához. Az e-learning keretrendszerek alkalmazásával kapcsolatos hazai és a nemzetközi tapasztalatok összegzése, az elért eredmények továbbfejlesztése.

 

 A kutatómunka területei

 • a tiszta e-learning-gel (total online) való képzés módszertani, oktatásszervezési és infrastrukturális (LMS) megalapozása
 • a hatékony e-learning tartalomfejlesztés és ennek eszközei
 • innovatív módszerek az e-learning minőségfejlesztésben (projekt alapú tanulás, probléma alapú tanulás, felfedező, játékalapú tanulás) e-learning megoldásai
 • e-learning és tudásmenedzsment
 • e-learning megoldások a vállalati szférában és a felsőoktatásban
 • az elektronikus vizsgáztatási módszerek
 • virtuális osztálytermek az oktatásban, a felhőalapú kommunikáció oktatásban történő alkalmazása
 • az IKT eszközök gyakorlati felhasználása a tanulási-tanítási folyamat különböző szakaszaiban

 

A Műhelyben jelenleg folyó kutatómunka:

 1. A Moodle 3.6 keretrendszer alkalmazási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban
 2. E-könyvek a Moodle keretrendszerben
 3. Virtuális osztályterem a Moodle keretrendszer támogatásával
 4. Tananyagfejlesztés: a hatékony tanulást segítő e- módszertani megoldások – számonkérés, vizsgáztatás a Moodle keretrendszer támogatásával
 5. Távoktató kurzusok kifejlesztése a Moodle keretrendszerben

 

E-tananyag-fejlesztés a gyakorlatban – az egyetem oktatóinak, dolgozóinak tanfolyam rendszerű oktatás a műhely szervezésében:

 • Kurzusszervezés a Moodle platform támogatásával – 2018/2019. tanév őszi szemeszter
 • Interaktív példatár- készítés módszertani alapjai – 2018/2019. tanév őszi szemeszter
 • Oktatás virtuális osztályteremben – 2018/2019. tanév őszi szemeszter
 • E -könyv-készítés Scorm szabvánnyal SCORM – (Sharable Content Object Reference Model) – 2019/20. tanév őszi szemeszter
 • Játék-alapú tanulásszervezés módszertana – 2019/20. tanév őszi szemeszter

 

Tervezett tanfolyamok: – 2019/20. tanév tavaszi szemeszter

 • SCORM tananyag készítése eXe Learning és RELOAD Editorban
 • A Moodle alkalmazása különböző tantárgyi környezetekben
 • Mozgóképszerkesztő és Hangrögzítő szoftverek (MovieMaker, DaVinci Resolve, Audacity)

 

A Milton Friedman Egyetem hallgató számára jelenleg meghirdetett, aktív, tanulás-támogató e-learning kurzusok:

 • Accounting basics
 • Intermediate accounting
 • International Accounting Basics
 • Számviteli alapismeretek
 • Éves beszámoló
 • Vezetői számvitel
 • Szakszeminárium
 • Brand management

A kurzusok elérési útvonalai a kurzust felvevő hallgatók számára: www.lengyelpiroska.hu/távkurzus

 

Kutatómunkánk eredményeit rendszeresen publikáljuk.

Elkészült e-könyvek:

 • Számviteli alapismeret
 • Könyvviteltan
 • Támogatások könyvvitele
 • Adózási ismeretek
 • Elektronikus Számviteli Oktató Példatár

A könyvek elérési útvonala: www.lengyelpiroska.hu/elearning/elektronikuskonyvek

 • IFRS esettanulmányok, 2019 – Moodle kurzus kötelező tananyaga
 • Nemzetközi számvitel, 2019 – Moodle kurzus kötelező tananyaga

Elérhetőség: a Moodle keretrendszerben a kurzust felvevő hallgatók számára

 

Megjelent tanulmányaink, konferencia előadásaink:

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Can the game-based learning come?  Virtual classroom in higher education of 21st century, iJET, (International Journal of Emerging Technologies in Learning), 2019.

 

 1. Gerencsér Péter

Se kép, se hang? Vizuális szimfóniák a médiumváltások tükrében. In: Virág Zoltán (szerk.): Színkép, hangkép, összkép. Írások elméletről és gyakorlatról. Szeged: Tiszatáj Könyvek, pp. 153–195. (2018)

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

CLOUD NETWORKING MAY LINK UNIVERSITIES ALL OVER THE EU – NEW HORIZONS FOR ERASMUS+ Konferencia, Komárno, Szlovákia, 2015.09.16-2015.09.17.

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Innovative methodologies in the cloud education, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(3) pp. 223-233. (2014) http://hadmernok.hu/143_18_szegedinelp.pdf

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Tanuló-központú értékelési szemléletmód a felhőoktatásban, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(4) pp. 140-147. (2014) http://www.hadmernok.hu/144_15_szegedinelp.pdf

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Hatékony virtuális oktatás a pedagógia és a didaktika szemszögéből, HADMÉRNÖK V. évfolyam:(2) pp. 380-390. (2010) http://hadmernok.hu/2010_2_szegedine2.pdf

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Ötven éves a távoktatás? HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(3) pp. 245-263. (2010) http://hadmernok.hu/2010_3_szegedine.pdf

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

An innovative methodology in compiling distance learning materials, HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(4) pp. 340-349. (2010) http://www.hadmernok.hu/2010_4_szegedine2.pdf

 

 1. Szegediné Lengyel Piroska

Hatékony tanítási és tanulási módszerek: Módszertani lehetőségek a számvitel oktatásban

INFORMATIKA – A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI 8. évfolyam:(2) pp. 24-26. (2008)

 

A műhely tagjai:

 

 • Szegediné Dr. Lengyel Piroska a műhely vezetője
 • Dr. Artner Annamária
 • Dr. Cser József
 • Dr. Gerencsér Péter
 • Lévai István
 • Lukácsné Pósán Anna
 • Dr. Nagy Gábor
 • Sulyok Tamás
 • Dr. Varsányi Judit