Dr. Szatmári Péter

Dr. Szatmári Péter

 

Mb. rektor, főiskolai tanár

Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
E-mail: szatmari@uni-milton.hu
Telefon: 061 454 7600 / 148as mellék
Terem: Elnöki és Rektori Hivatal
Fogadóóra: Előre egyeztetett időpontban
npt@uni-milton.hu

BEMUTATKOZÁS:

Történelem szakos középiskolai tanári, valamint új és legújabb kori muzeológus végzettséget szereztem 1993-ban, 1999-ben lettem a történelemtudomány kandidátusa, 2003-ban főiskolai tanári címet kaptam. Az 1990-es években az Európa Intézet Budapest Tudományos munkatársa, és az MTA Történettudományi Intézet munkatársaként dolgoztam. 1993 – 2006 között az ELTE TKF oktatója voltam, 2002-ben az ELTE Év oktatója címet adományozták nekem. 2002 óta az egykori Zsigmond Király Főiskola, később Egyetem, ma már Milton Friedman Egyetem oktatója vagyok, 2006 óta az intézmény Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének vezetője. 2007 és 2016 között a ZSKE általános rektorhelyetteseként, 2016 óta megbízott rektorként dolgozom.

PUBLIKÁCIÓK: MTMT

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK:

 • Szatmári Péter: Az osztrák nemzet és nemzettudat (küldetéstudat) kérdései az 1920-1930-as években. in: Sipos Balázs, Szatmári Péter (szerk.): Sokszínű politikatudomány: Bayer József 70. születésnapjára
  Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2016. 259 p. (ISBN:978-963-414-143-3)
 • Dr. Szatmári Péter, Felsőoktatás a Magyar Gazdaságdiplomácia szolgálatában
  Polgári Szemle, 2014, 3-6 szám.
 • Dr. Szatmári Péter, Nemzetté lett paradoxon: Nemzeti kérdés az Első Köztársaságban
  in.: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves., ELTE, Urbán Aladár évkönyv, 2010, 24 oldal
 • Dr. Szatmári Péter, Mítosz és valóság harmóniája: A legitimizmus és monarchizmus Ausztriában 1918- 1938
  ELTE, Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, 2003
 • Dr. Szatmári Péter, Az osztrák nemzet és küldetéstudat kérdései a XX. században
  MTA TTI, Budapest, 2000, 20 oldal
 • Dr. Szatmári Péter, Das österreichische Dilemma: Engelbert Dollfuss und seine Kanzlerschaft
  Európai Intézet, 10 szám, 2001, 10 oldal

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • Nemzetközi kapcsolatok története a hosszú XIX. században
 • Nemzetközi kapcsolatok története a két világháború között és a hidegháborúban
 • Ausztria története az I. és II. köztársaság alatt
 • Németország története különös tekintettel a Weimari Köztársaságra

 

TAGSÁGOK:

 • Polgári Szemle szerkesztő bizottságának tagja
 • A Magyar Atlanti Tanács tagja
 • A Vietnami-Magyar Baráti Társaság tagja
 • A Magyar Rektori Konferencia Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Szakbizottságának tagja
 • Geopolitika a XXI. században folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • BGE Keleti Üzleti Tudományok Akadémiájának felügyelő bizottság tagja
 • GLOBS szerkesztőbizottság tagja
 • Hungarian Geopolitics szerkesztőbizottság tagja

TUDOMÁNYOS/SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁGOK:

 • A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja
 • A Magyar Történelmi Társulat tagja