Dr. Szabó Endre emlékére

Dr. Szabó Endre emlékére

Dr. Szabó Endre

 c. főiskolai docens

 (1946 – 2019)

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy szeretett, kiváló kollégánk és barátunk, Dr. Szabó Endre 2019. április 11.-én, életének 73. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A Milton Friedman Egyetem vezetése, a Gazdálkodási és Marketing Tanszék vezetése és munkatársai, az oktató kollégák, valamint számos jelenlegi és volt hallgatója is mély részvéttel fordul a gyászoló család felé.

Szabó Tanár Úr nélkül az Egyetem és az itt folyó oktatás nem lesz többé ugyanolyan. Több szak hallgatói is ismerték, tisztelték és szerették. Értékelték mély elkötelezettségét az oktatás és a hallgatóság iránt, alapos és gyakorlatias szakmai tudását, lelkesedését, fáradhatatlan lendületét. Innovatív volt, önzetlen és segítőkész minden körülmények között. Nyitott, barátságos, kedves ember.

Hosszú idő óta meghatározó személyisége volt az Egyetem oktatói karának és a Gazdálkodási és Marketing Tanszéknek, illetve korábban a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetnek. Oktatott marketing tárgyakat, fogyasztói magatartást, nemzetközi marketinget, üzleti kommunikációt, illetve más, életstílussal és oktatással, tanulással kapcsolatos tárgyakat. Igazi kedvence azonban a kisvállalkozói ismeretek tárgyainak oktatása volt. Kidolgozta és beindította a Kisvállalkozás szakirányt. Bevezette a hallgatókat nemcsak az elmélet, hanem a vállalkozói gyakorlat rejtelmeibe is, így is hasznosítva gazdag vállalkozási tapasztalatait.

A gazdálkodási és menedzsment szak fejlesztésének egyik előmozdítója, kezdeményezője és végrehajtója volt. Számos fejlesztési projektben vett részt. Igen sok hallgató szakdolgozati munkáját vezette, konzultációival támogatta. Új tárgyakat dolgozott ki és több új tananyagot készített. Mindig tele volt tervekkel.

Nagyon népszerű volt kollégái és hallgatói körében, igen sokat köszönhetünk neki.

Hiányát mindannyian érezni fogjuk.