Dr. Sár László

Dr. Sár László

Oktató

Tanszék: Humán Erőforrás és Menedzsment Tanszék
E-mail: hmt@uni-milton.hu
Telefon: 061 454 7600 / 190-es mellék
Terem: “B” épület, 103/2-es terem
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés szükséges

PUBLIKÁCIÓK: MTMT

VÉGZETTSÉGEK:

  • 1967: ELTE BTK Budapest, okleveles pszichológus és történelem szakos középiskolai tanár.
  • 1990: Pszihológiai tudomány kandidátusa
  • 1994: Oxford Brookes University: Certificate in Management Studies

BEMUTATKOZÁS:

1974 óta dolgozom a felső oktatásban, (Zrinyi Miklós Katonai Akadémia, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola) elsősorban az alkalmazott pszichológia különböző területeit kutattam és tanítottam. Ezen idő alatt, többmint 50 tanulmányt, tankönyvrészletet, főiskolai ill egyetemi jegyzetet készítettem el.
2012-ben az Intézmény Szenátusa a professor emeritus cimet adományozta munkám elismeréseként.

Az elmúlt 12 évben elsősorban munkapszichológiát, vezetéspszichológiát, gazdaságpszichológiát oktattam és kutattam. Többek között tanulmányt írtam a vezetői személyiség és a vezetési stílus összefüggéséről. Ezek mellett, az általános pszichológiát mint alapozó tárgyat oktattam, és a fogyasztói magatartás tantárgy oktatásában és különböző tréningek kidolgozásában, és azok megtartásában vettem részt (pl. személyiségfejlesztő, konfliktus kezelő tréningek).

2016 szeptemberétől az Egyetemen vezetési készségek pszichológiája, az időskor pszichológiája, témaköröket oktatom, valamint konfliktus kezelési tréningeket tartok.