Dr. Grajczjar István

Dr. Grajczjar István

 

Tanszékvezető, főiskolai tanár

Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
E-mail: grajczjar.istvan@uni-milton.hu
Telefon: 061 454 7600 / 148as mellék
Terem: “B” épület, 109/2-es terem
Fogadóóra: KMI péntek 11:45-12:30
Előre egyeztetett időpontban
npt@uni-milton.hu

BEMUTATKOZÁS:

2008 óta oktatok az intézményben, 2012 óta pedig a Bécsi Egyetemen. Korábban tanítottam az ELTE TÁTK-on, az MTA Politikai Tudományok Intézetének kutatójaként pedig számos hazai és nemzetközi kutatásban vettem részt társadalmi gazdasági változásokkal, válságokkal, politikai radikalizmussal, munkaerőpiaccal kapcsolatos témákban. Doktori fokozatomat Budapesten az ELTE TÁTK-on szereztem (Disszertáció címe: Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz), egyetemi és doktori tanulmányaimat ösztöndíjasként többek között Berlinben, Eichstättben és Bécsben végeztem, MTA fiatal kutatói és Bolyai János posztdoktori ösztöndíjban is részesültem.

 

OKTATOTT TANTÁRGYAK/TÉMAKÖRÖK:

 • Válság, változások, percepciók és reakciók (Társadalomkutatási szeminárium)
 • Politikai szociológia, radikalizmus
 • Szociológia (munkaerőpiac, szolidaritás)
 • Szociálpszichológia
 • Kutatásmódszertan
 • Political radicalism (Erasmus)

Bécsben:

 • Gesellschaftsdiagnosen (Flüchtlingswelle, Radikalisierung und Solidarität in Europa; Der Aufschwung der westlichen und östlichen Typen von Rechtsradikalismus in Europa; Wege zum Neo-Feudalismus – Die Auswirkungen der globalen Krise am Beispiel Ungarns; Autoritarismus, Populismus und soziale Krise)
 • Forschungspraktikum (Demokratisierung und Radikalisierung in Europa; Universität Wien, Fakultät für Soziologie)

 

PUBLIKÁCIÓK: MTMT

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK:

 • Tóth, A., & Grajczjár, I. (2015). The Rise of the Radical Right in Hungary. The Hungarian Patient: Social Opposition to an Illiberal Democracy, 133.
 • 2015: Grajczjár István (szerk) – Válság és radikalizmus: a Jobbik térnyerésének vizsgálatához, Szociológiai Tanulmányok, Budapest MTA TK. ( – eds. – Crisis and radicalism: to the examination of rise of Jobbik)
 • 2013: Grajczjár István: Fülkeforradalmak kora: Bizakodó forradalmárok, forrongó bizonytalanok. In: A.Gergely András: Struktúrafordulók – Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára, http://mek.oszk.hu/13600/13691/13691.pdf (Age of ’polling booth revolutions’)
 • 2013: Tóth András – Grajczjár István: Das Vordringen der radikalen Rechten in Ungarn.. In: Neue Gesichter unter alten Hüten? Books on Demand ISBN 978-3-7322-4537-6, Paperback, 200 Seiten
 • 2012: Grajczjár I.-Tóth A. (2012): Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz (Crisis and changes: routes to right wing radicalism) (220 p.) – ZSKF – L’Harmattan
 • 2011: Grajczjár István – Tóth András (2011) Válság, radikalizálódás és az újjászületés ígérete: a Jobbik útja a Parlamentbe (Crisis, radicalism and the promise of rebirth: March of Jobbik to the parliament), in.: Enyedi Zsolt, Tardos Róbert és Szabó Andrea (eds). Új képlet. A 2010-es választások Magyarországon. Budapest, DKMKA p. 57-92.

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • 1. Munkaerőpiac
 • 2. Politikai rendszerek, radikalizmus
 • 3. Társadalmi-gazdasági válságok, változások
 • 4. Szolidaritás
 • 5. Interetnikus viszonyok
 • 6. Migráció
 • 7. Interdiszciplináris kutatások 

 

AKTUÁLIS KUTATÁSOK:

2016-2019 – SOCRIS projekt (Solidarity in times of crisis) FWF-NKFI által támogatott osztrák-magyar nemzetközi projekt magyar vezetője

 

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG:

Közelítések (a Milton Friedman Egyetem folyóirata) – főszerkesztő

 

DÍJAK/ELISMERÉSEK:

TAGSÁGOK:

 • A Magyar Szociológiai Társaság tagja (etnikai kisebbségkutató, módszertani, összehasonlító interetnikus kapcsolatok, politikai viselkedés, szociológiai és társadalomelméleti, társadalomstatisztikai szakosztályok tagja)