Dr. Grajczjar István

Dr. Grajczjar István

 

Tanszékvezető, főiskolai tanár

Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
E-mail: grajczjar.istvan@uni-milton.hu
Telefon: 061 454 7600 / 148-as mellék
Terem: “B” épület, 109/2-es terem
Fogadóóra: KMI péntek 11:45-12:30
Előre egyeztetett időpontban
npt@uni-milton.hu

BEMUTATKOZÁS:

2008 óta oktatok az intézményben, 2012 óta pedig a Bécsi Egyetemen. Korábban tanítottam az ELTE TÁTK-on, az MTA Politikai Tudományok Intézetének kutatójaként pedig számos hazai és nemzetközi kutatásban vettem részt társadalmi gazdasági változásokkal, válságokkal, politikai radikalizmussal, munkaerőpiaccal kapcsolatos témákban. Doktori fokozatomat Budapesten az ELTE TÁTK-on szereztem (Disszertáció címe: Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz), egyetemi és doktori tanulmányaimat ösztöndíjasként többek között Berlinben, Eichstättben és Bécsben végeztem, MTA fiatal kutatói és Bolyai János posztdoktori ösztöndíjban is részesültem. 2012 óta vagyok a szociológia alapszak szakmai felelőse és 2018 óta a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője.

 

OKTATOTT TANTÁRGYAK/TÉMAKÖRÖK:

 • Válság, változások, percepciók és reakciók (Társadalomkutatási szeminárium)
 • Politikai szociológia, radikalizmus
 • Szociológia (munkaerőpiac, szolidaritás)
 • Szociálpszichológia
 • Kutatásmódszertan
 • Political radicalism (Erasmus)

Bécsben:

 • 2019-2020: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, WS-SoSe Forschungspraktikum: Inklusive und exklusive Solidarität
 • 2016-2019: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, WS-SoSe Forschungspraktikum: Demokratisierung und Radikalisierung in Europa
 • 2016: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, oktató: Flüchtlingswelle, Radikalisierung und Solidarität in Europa
 • 2015 – 16: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, oktató: Der Aufschwung der westlichen und östlichen Typen von Rechtsradikalismus in Europa
 • 2014: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, oktató: Gesellschaftsdiagnosen: Wege zum Neo-Feudalismus – Die Auswirkungen der globalen Krise am Beispiel Ungarns.
 • 2012: Universität Wien, Fakultät für Soziologie, oktató: Autoritarismus, Populismus und soziale Krise

 

PUBLIKÁCIÓK: MTMT

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK:

 • Grajczjár, István; Nagy, Zsófia; Örkény, Antal (2019): Different types of solidarity in times of crises: a changing European landscape, INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 5(1): 118-142.
 • Jörg, Flecker; Gudrun, Hentges; Grajczjár, István; Carina, Altreiter; Saskja, Schindler (2019): Extreme und populistische Rechtsparteien und die soziale Frage in Europa: Ein Überblick über Frankreich, Österreich, Ungarn und die Niederlande. WSI-MITTEILUNGEN 18:3
 • Grajczjár, I., Nagy, Zs., Örkény, A. & Hofmann, J. (2018): Routes to right-wing extremism in times of crisis – An Austrian-Hungarian comparison based on the SOCRIS survey. In: Kay Smith, M., Megyesi, B. (eds.): Cultural heritage and social cohesion: Special issue in English No. 6. 95-117., 23 p.https://socio.hu/uploads/files/2018eng_culther/2018eng_grajczjar.pdf
 • Altreiter-Flecker-Grajczjár-Nagy-Örkény-Schindler (2018): Who’s in, who’s out? Complex configurations of solidarity in Austria and Hungary, manuscript –  European Journal of Sociology https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie megjelenés alatt
 • Grajczjár – Doppelhofer – Kaggl – Stecker (2018): Radikalisierung und Solidarität. MFU- Közelítések 2018 Különszám.
 • Grajczjár I.: MIÉP örökség és kirekesztés a Jobbik politikájában 2010 és 2014 között. MFU. Közelítések, 2017 Különszám.
 • Tóth, A., & Grajczjár, I. (2015). The Rise of the Radical Right in Hungary. The Hungarian Patient: Social Opposition to an Illiberal Democracy, 133.
 • 2015: Grajczjár István (szerk) – Válság és radikalizmus: a Jobbik térnyerésének vizsgálatához, Szociológiai Tanulmányok, Budapest MTA TK. ( – eds. – Crisis and radicalism: to the examination of rise of Jobbik)

 

 KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • 1. Munkaerőpiac
 • 2. Politikai rendszerek, radikalizmus
 • 3. Társadalmi-gazdasági válságok, változások
 • 4. Szolidaritás
 • 5. Interetnikus viszonyok
 • 6. Migráció
 • 7. Interdiszciplináris kutatások 

 

AKTUÁLIS KUTATÁSOK:

2016-2019 – SOCRIS projekt (Solidarity in times of crisis) FWF-NKFI által támogatott osztrák-magyar nemzetközi projekt magyar vezetője

 

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG:

Közelítések (a Milton Friedman Egyetem folyóirata) – főszerkesztő

 

TAGSÁGOK:

 • A Magyar Szociológiai Társaság tagja (etnikai kisebbségkutató, módszertani, összehasonlító interetnikus kapcsolatok, politikai viselkedés, szociológiai és társadalomelméleti, társadalomstatisztikai szakosztályok tagja)