Andragógia mesterképzési szak

Andragógia mesterképzési szak

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Okleveles andragógus
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési terület: Bölcsészettudomány
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: 250 000 Ft/félév
Szakfelelős:

Dr. Jászberényi József főiskolai tanár

Mottónk: “A felnőttek és az idősek képzésének szolgálatában”

De milyen is lesz ez a négy féléves képzés, levelező tagozatos képzés? Mi adja a Milton specialitását, amiért mind az itt tanulók, mind a külsősök az országos átlagot messze meghaladóan nagy számban jönnek hozzánk, levelezős képzésünkre? Mivel intézményünk minden képzése elsősorban a munkaerőpiac felé orientál, ezért az anyag összeállítói ennél a szaknál is arra törekedtek, hogy olyan területeken szerezzenek a diákok használható ismereteket, amelyekben jelentős piaci/érvényesülési lehetőségek vannak. Így a 120 kredites képzésben az általános kurzusok között nagy hangsúllyal kapnak helyet a jogi és a társadalomelméleti, s a primer szociológiai kutatásokkal foglalkozó szemináriumok, illetve két szakirány: a képzési vezető és a geronto andragógus indul el, immár a tanulmányok megkezdésének második félévében.

A KÉPZÉSI VEZETŐ SZAKIRÁNNYAL VÉGZETTJEINK ALKALMASAK LESZNEK

 • elsősorban a felnőttképzési vállalkozások és akkreditált felnőttképző intézmények különféle munkaköreinek betöltésére, különös tekintettel a képzésért felelős vezetői beosztásokra;
 • a vállalati szintű felnőttképzési programok (át- és továbbképzések) kidolgozására, irányítására, hatáselemzésére (felnőttképzési programtervezés és curriculum-fejlesztés, moduláris képzési rendszerek kidolgozása és kompetencia-alapú tananyagok tervezése);
 • a HR-csoportok munkatársaként a vállalat, cég stb. stratégiai és üzleti tervének kialakításához és megvalósításához szükséges személyi feltételek biztosításában való közreműködésre, a belső karrier építés segítésére (szervezetfejlesztés);
 • a kultúraközvetítő és civil intézményekben az élethosszig tartó tanulás feltételeinek kialakítására, a nem formális programok fejlesztésére, és az informális tanulási tér létrehozására, fejlesztésére, hatáselemzésére;
 • a részvételre a kormányzati, önkormányzati, civil- és piaci szereplők munkájában: a munkaerőpiac felnőttképzési szegmensének feltárásában, elemzésében, az ezzel kapcsolatos szakmai javaslatok kialakításában és a döntések előkészítésében;
 • a kormányzati, önkormányzati, és civil, illetve vállalati szervezetek képzéseinek támogatását célzó hazai és európai uniós pályázatok írására, és menedzselésére;
 • a kormányzati, önkormányzati, és civil, illetve vállalati szervezetek képzéseinek tervezését és szervezését végző vállalkozások tervezésére, elindítására és működtetésére
 • A geronto andragógus szakirány egyedül itt indul az egész országban. Aki ezt elvégzi, az idősképzés legszélesebb területein tud majd elhelyezkedni.

 

ALKALMAS LESZ

 • az 50 év felettiekkel kapcsolatos jogi, munkaerő-piaci és életviteli tanácsadás, támogatás, érdekképviselet biztosítására és szervezésére – a társadalmi esélyegyenlőség megvalósítása érdekében;
 • az életúttervezés segítésére, karrier- és munkatanácsadásra, valamint tanácsadói és mentori tevékenység végzésére – normál- és krízishelyzetben egyaránt;
 • a kultúraközvetítő és civil intézményekben az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a kialakítására a nem formális programok fejlesztésére és szervezésére, és az informális tanulási tér létrehozására, fejlesztésére, szakmai felügyeletére, hatáselemzésére;
 • a geronto andragógia területével kapcsolatos magyarországi és európai uniós pályázatok írására, menedzselésére;
 • a geronto andragógia minden területével kapcsolatos vállalkozások tervezésre, elindítására és működtetésére

 

SPECIALIZÁCIÓK 

 • Képzési vezető
 • Geronto-andragógus

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről az általános tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

 

Mintatanterv

Írjon nekünk üzenetet!