Oldal kiválasztása

A magyarországi zsidóság modernkori történetére vonatkozó tanulmányok elkészítésére

A Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézete a magyarországi zsidóság modern kori története minél szélesebb körű feldolgozásának elősegítésére pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

 

  • a zsidóság megjelenése a dualista Magyarország gazdasági és politikai elitjében
  • a neológ és orthodox irányzatok egyesületi tevékenysége, útkeresése a dualista Magyarországon
  • cionizmus a Horthy korszakban, cionista szervezetek tevékenysége
  • a zsidóság szerepe a kulturális és művészeti életben, egyesületi tevékenység a Horthy korszakban
  • a zsidóság sorsa, identitása az utódállamokban
  • a munkaszolgálat megszervezése, a munkaszolgálatos sors
  • a lágerekben felszabadult zsidóság útkeresése, hazatérés vagy kivándorlás
  • a pártállam viszonya Izraelhez
  • a zsidóság önszerveződése a pártállamban

A felsorolt témakörökön belül a pályázó szabadon választhatja meg tanulmánya témáját.

Az Intézet olyan jegyzetelt, irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányokat vár, amelyek a témaválasztásnak megfelelően levéltári források, a kortársi sajtó és adott esetben személyes visszaemlékezések önálló feltárásán és feldolgozásán alapulnak, és sem részben, sem egészben nem kerültek még publikálásra.

A tanulmányokat 1-3 ív (40000-120000 leütés szóközökkel és jegyzetekkel) terjdelemben, magyar nyelven, word formátumban kell benyújtani a Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézete tudományos titkárához (antal.gabriella@uni-milton.hu) 2019. szeptember 30-ig.

A tanulmányokat a Történeti Intézet munkatársaiból és külső szakemberekből felkért zsűri bírálja el 2019. november 15-ig. A szakmailag elfogadott pályázatok díjazásban részesülnek és biztosítjuk megjelenésüket az Intézet évkönyvében.