34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A PROGRAM ÖSSZÓRASZÁMA:  1393 óra (863 elmélet – 285 egyéni felkészüléssel, 551 kontaktórával és 557 gyakorlati órával)

A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ÉS ÜTEMEZÉSE

 • a képzést hetente, péntek délután és szombati napokon tartjuk
 • a program időtartama: 14 hónap
 • a kezdési időpont: 2018. szeptember vége
 • a 400 óra kötelező szakmai gyakorlat egyéni beosztás alapján valósul meg

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE: 195.000 Ft

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges
 • műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A PROGRAM MODULJAI ÉS FŐBB TANTÁRGYAI

 • 10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
 • Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
 • Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
 • Pszichológiai alapismeretek
 • Egészségügyi alapismeretek
 • Ápolási, gondozási alapismeretek
 • Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat

10570-16 A SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE

 • Társadalomismeret
 • Klinikai ismeretek
 • Ápolási gyakorlat
 • Gondozási ismeretek
 • A gondozási szükségletek felmérése
 • Monitorozó gyakorlat

10571-16 SAJÁTOS GONDOZÁSI FELADATOK

 • Szociális munka elmélete
 • Szociális munka gyakorlata
 • Szociális gondozás
 • Szociális gondozás gyakorlata
 • Mentálhigiéné
 • Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton
 • 10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció
 • A szociális adminisztráció gyakorlata
 • 11497-12 Foglalkoztatás I. (angol nyelvi modul)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II
 • Munkajogi alapismeretek
 • Álláskeresés

A KÉPZÉS BELÉPÉSI FELTÉTELE

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság